Arvot

Toiminnan arvot

  • Luottamuksellisuus – tietoturva, salassapito
  • Täsmällisyys – asiat tapahtuvat sovittuna aikana ja sovitulla tavalla
  • Ammattimaisuus – eettinen, asiakasta kuunteleva ja toimeksiannon mukainen toimintatapa

Kohtaamisen arvot

  • Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
  • Tilan luominen ja antaminen
  • Yhdessä tekeminen ja osaamisen yhdistäminen

Henkilökohtaiset arvot

  • Toimintakeskeisyys ja tuumasta toimeen tarttuminen
  • Minimalistisuus, turhan karsiminen ja olennaiseen keskittyminen
  • Rohkeus ja rehellisyys