12. Muutoksen sosiaalinen ulottuvuus

Kokemukseni mukaan elämänmuutos on sosiaalisten suhteiden muuttumista. Muutos on ainoa asia, joka on elämässä varmaa. Voimme taistella sitä vastaan tai liittoutua sen kanssa tekemään siitä oman näköistämme.

Aina kun muutos alkaa näkyä sanojen, tekojen ja toiminnan tasolla, syntyy liikehdintää lähipiirissä. Kun astumme muutoksen virtaan, se ei voi olla heijastumatta ihmissuhteisiin.

Uudenlainen toiminta synnyttää uudenlaisia polariteetteja – viehätymme uusista asioista ja mielenkiintomme vanhaa kohtaan voi laantua. Meistä kiinnostuvat uudenlaiset ihmiset, joku toinen taas ei koe meitä enää läheiseksi. Vaikka muutokseen olisi sitoutunut, siihen liittyy aina luopumista – myös joistakin oman minuuden piirteistä, joissa itse on nähnyt kauneutta.

Miten suhtautua entisen elämän ihmissuhteisiin? Alan, paikkakunnan, työpaikan tai harrastuspaikan vaihdon jälkeen samat ihmiset eivät ole osa arkea, jolloin yhteydenpito voi hiipua. Ex-kumppanin ystäviä tai entisen työnantajan asiakkaita voi olla kaverilistoilla, vaikka heidän kanssaan ei olisi enää aktiivista yhteyttä.

Juurettomana nuorena murehdin usein tällaisia, mutta olen löytänyt vuosien varrella levollisuutta. Levollisuutta sen suhteen, että murehtiminen ei saa ketään jäämään. Rakkauden teot saavat, jos ne muodostuvat vastavuoroisiksi. Jos vastavuoroisuutta ei synny tai se hukkuu, voi kiittää yhteisestä matkasta ja jatkaa omaa tietään. Vaan saa sitä surrakin, mennyttä tai toteutumatta jäänyttä kauneutta. Kauneutta, jota kukaan ei enää muista tai yhdessä muistele.

Tämä on yksi niistä monista syistä, joiden vuoksi tarinankerturin työ on minulle tärkeää. Minua kutsuu se, että voin tarjota menneiden elämänvaiheiden ja suhteiden muisteluun peilipintaa haastattelun ja tekstiksi taltioidun tarinan kautta. Sanat auttavat pitämään kiinni sellaisesta, mikä ei ole enää tässä, mitä kukaan ei kanssamme muista mutta mitä me emme halua unohtaa. Tai katsomaan uusin silmin sitä, minkä kanssa haluamme tehdä vihdoin rauhamme.

Tällaisen matkan olen kulkenut, tässä olen nyt ja tästä unelmoin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *