99. Epävarmuudessa lepäämisen taito

Kuuntelin tänä aamuna business coach -kollega Ira Langen webinaaria rohkeudesta ja epävarmuudessa lepäämisestä. Aihe resonoi minussa vahvasti ja herätti monitahoista värinää, jota on hieman haastavaa pukea sanoiksi.

Mitä sinulle rohkeus merkitsee, entä pelko? Miten sinä määrittelisit nämä sanat?

Kuoleman, sairastumisen tai julkisen puhumisen pelkojen sijasta Ira mainitsi kaksi kiinnostavaa pelkoa, jotka olivat “oman onnemme nojaan, itsemme varaan hylätyksi tulemisen pelko” ja “itsemme ja oman sisäisen suuruutemme löytämisen pelko”.

Minä tunnistan näitä itsessäni, yhtä vahvasti ja selkeästi kuin kuulen elämän kutsun olla rohkeasti, autenttisesti oma itseni. Koen kutsun olevan vahvempi, mutta pelko pyytää etsimään sisäisen palon ilmaisulle viisaimman minulle mahdollisen tavan ja kanavan. Se on sen tärkeä ydintehtävä, jota se hoitaa viisaasti ja väsymättä.

Monesti sanotaan, että pelkojen ja sisäisten esteiden voittaminen on itsensä tuntemisen haaste, mutta minulle se on ennen muuta itseilmaisun – itseni todeksi ilmaisemisen – ja toimintaan ryhtymisen kynnyksen ylittämisen haaste.

Niin helppo on harhauttaa itseään ja puuhastella jotakin sinnepäin, vaikka kyllä tietää, mitä oikeasti pitäisi olla tekemässä. “Mikä sydämessä on olennaista”, sanoi Ira aamulla.

Yksi elämän lohdullisimmista ja rohkaisevimmista asioista on kuulla toisten sydän roihuten ja mielen valo kirkkaana puhuvan asioista, joiden kanssa kokee olevansa jotenkin yksin, vaikka kyllä hyvin tietää, ettei ole.

Meidän olisi nyt hyvä jokaisen kehittää taitojamme levätä omassa ja toisten epävarmuudessa ja vain kuunnella kiirehtimättä neuvomaan. Tämän levollisuuden kautta voimme vahvistaa rohkeutta autenttiseen näkyväksi tulemiseen myös muissa.

Maailma kaipaa enemmän kuin koskaan hyvää puhetta ja hyviä tekoja.