147. Viestinnän monet ulottuvuudet

Olen viestintäurallani ehtinyt olla monessa mukana kääntämisestä graafiseen suunnitteluun, taittoon ja oikolukuun sekä haastatteluista ja sisällöntuotannosta ideoiden konseptointiin.

Aloitin työurani kääntäjänä ja olen hionut pian 20 vuoden ajan taitojani suomenkielisten kieliversioiden laatimisessa, tavoitteena aina toimivin yhdistelmä tarkkuutta ja sujuvuutta. Käännettävät tekstit ovat ammattilaisten laatimia, sisällöt kohdallaan ja aikataulut tiukkoja, mutta rutinoituneella otteella kaunista suomea syntyy käden käänteessä.

Siirryttyäni yrittäjäksi ja toimimaan sisällöntuottajan ja viestintäsuunnittelijan rooleissa, olen alkanut nähdä viestinnän paljon laajempana kokonaisuutena.

Etenkin pienyrittäjän arjessa, jossa tekstillistä ja someviestintää tehdään muun substanssiosaamisen ohella, kielimuotojen ja ulkoasun huolittelun sijasta onkin tärkeintä, että ylipäätään viestitään jotakin.

Onnistunut viestintä edellyttää, että hyvä idea viestintätarpeesta yhdistetään tekniseen osaamiseen, sisällön suunnitteluun ja viimeistelyyn, mutta myös projektin ja aikataulun hallintaan.

Hyväkään idea tai sisältö ei tavoita yleisöään ilman toimivaa toteutusta, mutta pelkkä toteutus ei riitä ilman sytyttävää sisältöä siellä taustalla.

Erityisen hienon näköalapaikan viestinnän eri ulottuvuuksiin olen saanut yrittäjäyhdistyksen viestintävastaavana ja sen myötä nähnyt uudella tavalla, miten monien osien summa toimiva viestintä on.

Vapaaehtoispohjalta toimivassa yhdistysviestinnässä haasteena on saada viestittyä edes jotakin ilman, että kukaan tekee oman työnsä ohella liikaa ilmaista työtä. Silloin on tärkeä kysymys, että miten saadaan tehtyä ns. riittävän toimivaa viestintää minimipanostuksella?

Joku viisas joskus sanoi, että viestintä epäonnistuu aina, paitsi vahingossa. Silti kannattaa ennemmin tehdä viestintää kuin jättää tekemättä. Hiljaisuus myös viestii voimallisesti, mutta ei aina vie asioita toivottuun suuntaan.

Jos sinä kaipaat vinkkejä tai tukea sisällöntuotantoon, yritysviestintään tai tarinankerrontaan, nykäise minua hihasta, niin laitetaan yhdessä viestisi maailmalle.