165. Armottomuudesta ja myötätunnosta

Juttelin viikolla sparrausporukkamme kanssa usein hankaliksi, vaikeiksi ja jopa vääriksi koetuista tunteista, kuten häpeästä, tuomitsevuudesta, armottomuudesta, kateudesta ja sen sellaisista. Millaisissa tilanteissa sinä tunnet näitä tunteita ja mitä ne kertovat sinulle sinusta?

Totesimme yhdessä, että usein se, mikä meitä ärsyttää toisissa, toisten tunnereaktioissa tai toiminnassa, liittyy siihen, mikä meissä on vielä käsittelemätöntä tai mitä me emme itse oikein hyväksy itsessämme.

Jos taas kykenemme pysähtymään itsemme äärelle ja havainnoimaan reaktioitamme, saatamme tavoittaa uudenlaista myötätuntoa itseämme ja vastapuolia kohtaan. On tärkeää muistaa, että voimakkaidenkin tunteiden tunteminen on täysin luonnollista.

Aikuisina ihmisinä meillä on kuitenkin vastuu tunnistaa tunteemme ja valita reaktiomme niihin suhteessa toisiin ihmisiin. Myös ottaa puheeksi ja pyytää anteeksi niinä hetkinä, joina jälkiviisaasti toivomme, että olisimme osanneet ilmaista itseämme paremmin ja toimia toisin.

Olen elämässäni saanut usein palautetta, että suhtaudun itseeni armottomasti. Näen itsekin sen armottomuuden ja tuomitsevuuden selvästi – minulle se heijastelee sitä taistelua, jonka kautta olen päässyt tähän päivään.

Haastavampi kysymys – kukoistuksen ja hyvinvoinnin toiveen/tavoitteen äärellä – on, että miten ja missä määrin voin tunne- ja toimintamalleistani irrottautua – ja haluanko edes sitä?

Tony Robbins sanoi I Am Not Your Guru -dokkarissa, että hän ei kykene hyväksymään osaksi itseään mitään, mikä on vähemmän kuin hän voi olla. Näen itsemyötä-tuntoni ja armottomuuteni liikkuvan samalla spektrillä.

Hyväksyn sen, että olen nyt juuri tällä kohtaa matkaani, keskeneräisenä tähänastisen elämäni ja valintojeni summana, mutta tähän tuleen ei silti jäädä makaamaan ja eteenpäin on mentävä voimiensa ja kykynsä mukaan.

En silti voi kritisoida itseäni hyvinvointiin, ymmärrän sen. Armottomuus ei ole hyvinvoinnin sallimista, hyväksyminen ja myötätunto ennemmin on.

Miten vaihtaa kepistä porkkanaan? Millainen porkkana sinua motivoi hyvää tekeviin valintoihin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *