202. Turvallisuushakuisuus – rajoite vai ominaisuus?

Olen kevään ja kesän aikana miettinyt paljon meissä ihmisissä olevaa turvallisuushakuisuutta, tarkkuutta ja taipumuksiani näihin. Ovatko ne asioita, jotka ovat rajoite tai ongelma vai voisiko ne nähdä ominaisuutena, ehkä joskus myös vahvuutena?

Tähän kysymykseen ei ole vain yhtä vastausta. Osa tarkkuudesta ja turvallisuushakuisuudesta on varmasti joillakuilla meistä luonteessa, osa taas voi olla seurausta epävarmuuden ja turvattomuuden keskellä elämiseen liittyvästä hallinnan kaipuusta myöhemmin elämässä.

Tarkkuuteen taipuvaisuudesta on myös hyötyä, jos se ei tunnu itsestä tai lähipiiristä elämää rajoittavalta. Tänä vuonna moni ystävä ja asiakaskin on pohtinut kanssani erilaisia tarkkuuden ilmentymiä arjessa.

Saatamme huomata olevamme tarkkoja eri asioissa ja kokea omat niuhotuksemme kohtuullisiksi ja järkeviksi, kun taas toisen erilaiset toiveet pieteetin suhteen voivat tuntua rasittavilta ja liiallisilta. Näiden asioiden suhteen joudumme käymään neuvottelua löytääksemme yhteisiä toimintatapoja ja kompromisseja.

Turvallisuushakuisuuden taustalla oleva tunne on usein pelko ja epäluottamus siihen, että kaikissa olosuhteissa elämä menee hyvin ja kantaa meitä. Emme ehkä luota siihen, että ihmiset haluaisivat meille aina hyvää tai toimisivat meidän kannaltamme hyvällä tavalla.

Joskus taas luotamme omaan pärjäävyyteemme, tarjoilee elämä meille millaisia muuttujia tahansa, mutta saatamme olla läheistemme tai lastemme puolesta sydän syrjällämme ja kohtuuttoman huolissamme.

Hyvä tapa työstää turvallisuushakuisuuttaan on reflektoida sen taustalla olevia ajatusmalleja ja tunteita. Jos tuntuu siltä, että huoli saattaisi hyvinkin olla vain ajatus ja perusteeton sellainen, sen voi koittaa kohdata kokeilemalla asioita, jotka huolettavat ja pelottavat.

Tällaisten kokeilujen ja elämän turbulenssien kautta voi opetella luottamaan siihen, että asiat kyllä lutviutuvat useimmiten ja perusfiksu ihminen saa ne järjestymään tavalla tai toisella.

Ja kuitenkin on niinkin, että pelon vastakohta ei ole pelottomuus, vaan tyhmyys. Tyhmä ei tarvitse olla.